Wolontariat

W ramach wolontariatu w naszym Domu prowadzone są m.in. zajęcia z terapeutą d.s. wychodzenia z uzależnień. Mieszkańcy spotykają się raz w tygodniu, gdzie są zapoznawani z profilaktyką uzależnień oraz leczeniem osób już uzależnionych. Często podopieczni uczestniczą w mitingach zorganizowanych poza miejscem zamieszkania. Tam integrują się z grupą wsparcia środowiskowego, co umacnia ich w przekonaniu, że warto pracować nad sobą.