Terapia zajęciowa

W pracy opiekuńczo-terapeutycznej duży nacisk kładziemy na podnoszenie samooceny mieszkańców, a w tym zwiększenie zdolności manualnych i psychomotorycznych oraz rozwój podstawowych umiejętności, niezbędnych do w miarę samodzielnego i aktywnego współżycia społecznego. W ramach tego typu działań bardzo bogaty repertuar realizują z mieszkańcami instruktorzy terapii zajęciowej. W planie rocznym mamy zajęcia plastyczne (rysunek, malarstwo i wyklejanki), haft i wyszywanie, dziewiarstwo i szycie, wyrób zabawek miękkich, rzeźbę, prace w drewnie, fotografię i filmy wideo, zajęcia kulinarne, pielęgnację kwiatów i zieleni oraz prace porządkowe na terenie obiektu. Podczas terapii psycho-motorycznej w Sali Doświadczania Świata prowadzone są zajęcia, które polegają na stymulacji psychoruchowej uczestników, prowadząc finalnie do pełniejszej koordynacji ich ruchów, a także uczą ćwiczących technik relaksacji i radzenia sobie z napięciem fizycznym. Bardzo aktywnie działa kółko recytatorskie oraz zespół teatralny „Nasza scena”, laureat wielu prestiżowych nagród. Liczne są imprezy i uroczystości okolicznościowe, takie jak święta, urodziny i imieniny mieszkańców, zabawy karnawałowe i dyskoteki, ogniska, majówki, wystawy prac mieszkańców. W repertuarze również mamy wędrówki po okolicy, biwaki i wyjazdy, pielgrzymki do miejsc kultu religijnego i wycieczki turystyczno-krajoznawcze.