Średni miesięczny koszt

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w 2017 roku, ustalony Zarządzeniem nr 3/2017 Starosty Sokołowskiego z dnia 27 stycznia 2017 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 lutego 2017 roku, wynosi 3024,02 zł.