Spojrzenie z perspektywy dyrektora

Każdy człowiek ma swoją osobowość, która sprawia, że stanowi on sobą niepowtarzalną indywidualność. Poznanie indywidualności pracowników oraz wykorzystanie tej wiedzy w procesie zarządzania, nie tylko pozwala na osiąganie wymiernych sukcesów, ale również prowadzi do dobrej atmosfery pracy i zadowolenia załogi, co dodatnio wpływa na sprawne realizowanie codziennych zadań.

Każdy człowiek jest inny i ma obok pozytywnej strony, negatywne elementy swojej osobowości. Na czym się koncentrujemy, to wzmacniamy. Każdy pracownik potrzebuje motywacji do pracy. Część motywacji wynika z potrzeb, jakie w zakresie wykonywanej pracy posiada. Pozostała część motywacji winna pochodzić w większym stopniu od przełożonych i w mniejszym od współpracowników. Jeżeli motywujemy pracownika, notorycznie wypominając mu jego braki i błędy, to finalnie sprawiamy, że jego poczucie własnej wartości obniża się i choć stara się on dobrze wykonywać swoją pracę, wkładany wysiłek nie przekłada się na osiągane wyniki – duży wysiłek daje stosunkowo niewielkie rezultaty. I odwrotnie, gdy dostrzegamy mocne punkty pracownika i je w obecności pracownika podkreślamy, to nasza motywacja przynosi coraz to lepsze wyniki – w tym przypadku mniejszy wysiłek daje większe rezultaty.