Potrzeby pracowników

Mówiąc o potrzebach pracowników, w zakresie wykonywanej przez nich pracy, ich podstawową formę stanowi potrzeba otrzymywania wynagrodzenia za świadczoną pracę, a także potrzeba bezpieczeństwa pod postacią pewności zatrudnienia (najlepiej na czas nieokreślony), możliwości korzystania z wypoczynku, opieki zdrowotnej, świadczeń chorobowych, szkoleń, dobrych warunków pracy itp. Bardzo ważna dla pracownika jest przyjazna atmosfera pracy, poczucie przynależności do zespołu pracowniczego oraz dobry kontakt ze współpracownikami. Istotne znaczenie ma też pozytywnie motywujące uznanie, kierowane ze strony przełożonych oraz wspieranie w wykonywaniu zadań przez cały zespół współpracowników. Bardzo ważną potrzebą jest sprawny dostęp do informacji, umożliwiających pracownikowi efektywne wywiązywanie się z nałożonych na niego obowiązków. Z kolei posiadanie możliwości dokonywania wyborów, co do sposobu wykonywanej pracy, zawodowo rozwija go oraz sprawia, że czuje się on twórcą tego, co robi, co w efekcie zapobiega jego wypaleniu zawodowemu.