Piramida potrzeb Maslowa

Wszyscy mamy jakieś potrzeby. Co ciekawe, gdy jedne zaspokajamy, pojawiają się następne. Według jednego z przedstawicieli nurtu psychologii humanistycznej i psychologii transpersonalnej Abrahama Maslowa, potrzeby każdego człowieka są hierarchicznie uwarunkowane, co oznacza, że dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu, zajmuje się on tematami, związanymi z potrzebami wyższego stopnia (Abraham Maslow - "Motywacja i osobowość", Wydawnictwo Naukowe PWN 2006).

Aby człowiek mógł aktywnie i efektywnie funkcjonować w społeczności lokalnej, jego potrzeby, wynikające ze wszystkich poziomów piramidy Maslowa, winny być zaspokojone.