Odpłatność za pobyt

      Średni miesięczny kosz utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w 2024 roku ustalony Zarządzeniem nr 3/2024 Starosty Sokołowskiego z dnia 19 stycznia 2024 roku wynosi 5666,65 zł.

    Średni miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w 2023 roku ustalony Zarządzeniem nr 4/2023 Starosty Sokołowskiego z dnia 19 stycznia 2023 roku wynosi 4998,95 zł

   Średni miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w 2022 roku ustalony Zarządzeniem nr 6/2022 Starosty Sokołowskiego z dnia 9 lutego 2022 roku wynosi 4052,00 zł.

   Średni miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w 2022 ustalony Zarządzeniem nr 2/2022 Starosty Sokołowskiego z dnia 18 stycznia 2022 roku wynosi 4012,47 zł.

   Średni miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w 2021 roku ustalony Zarządzeniem nr 3/2021 Starosty Sokołowskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku wynosi 3786,62 zł.

   Średni miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w 2020 roku, ustalony Zarządzeniem nr 3/2020 Starosty Sokołowskiego z dnia 17 stycznia 2020 roku wynosi 3541,75 zł. 

Opłatę za pobyt wnoszą:

· Osoba zainteresowana (mieszkaniec), ale nie więcej niż 70 % swojego dochodu.
· Małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kierującym do Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.
· Gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej w Wirowie - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.