Nasz nadrzędny cel

Dom Pomocy Społecznej to nie tylko jednostka organizacyjna pomocy społecznej, działająca w oparciu o odpowiednie przepisy prawa, ale również, a może nawet przede wszystkim, społeczność lokalna mieszkańców, a także zespół pracowników, którzy razem tworzą realia tego, co codziennie w Domu się wydarza.

Zarządzanie jakąkolwiek organizacją bez określenia nadrzędnego celu zarządzania jest nieporozumieniem, jest chaotycznym działaniem. Oczywistym jest, iż aby osiągnąć cel, trzeba go wcześniej wyznaczyć, a następnie konsekwentnie dążyć w jego stronę.

 

Czym jest nadrzędny cel jakiejkolwiek organizacji? Jest on stanem funkcjonowania organizacji, jaki zarządzający organizacją chcą osiągnąć. W przypadku Domu Pomocy Społecznej w Wirowie naszym nadrzędnym celem jest funkcjonowanie społeczności lokalnej mieszkańców w sposób pozwalający na efektywne zaspakajanie zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych potrzeb tejże społeczności w zakresie jej codziennego życia, a także zaspakajanie indywidualnych i zespołowych potrzeb pracowników w zakresie wykonywanej przez nich pracy.