Majątek

Majątek – według stanu na koniec 2016 roku

I.          Wartość brutto  środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie – 4 861 322,88 zł

1.         Grunty – 34 173,77 zł

2.         Budynki i budowle – 3 813 714,78 zł

3.         Maszyny i urządzenia techniczne – 714 134,56 zł

4.         Środki transportu – 211 273,99 zł

5.         Inne środki trwałe – 88 025,78 zł

II.          Odpisy amortyzacyjne (umorzenie) – 3 532 498,09 zł

1.         Budynki i budowle – 2 678 378,24 zł

2.         Maszyny i urządzenia techniczne – 624 566,54 zł

3.         Środki transportu – 142 993,05 zł

4.         Inne środki trwałe – 86 560,26 zł