OSPAR 2015

26 października 2015 roku zespół wokalny "Wir - Band" wziął udział w jubileuszowej XX Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji "OSPAR". To największa i najdłużej organizowana tego typu impreza w Polsce. Jest to przegląd artystycznego dorobku osób z różnymi niepełnosprawnościami będących wychowankami placówek edukacji specjalnej, poprawczych, opiekuńczych i wychowawczych.