Nowy samochód

5 lutego nasz Dom otrzymał nowy samochód przystosowany do przewozu Mieszkańców. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim zakupiło 9-cio osobowego busa z pomocą środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D.