Pomoc od Samorządu Województwa Mazowieckiego

Powiat Sokołowski otrzymał od Samorządu Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, pomoc rzeczową w postaci nieodpłatnego przekazania urządzenia do oczyszczania powietrza na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski).

Zakres otrzymanej pomocy obejmuje jedną sztukę urządzenia do oczyszczania powietrza AERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A. oraz 3 sztuki kartridży Electronica ITEL S.A, o łącznej wartości 9 782,69 złotych.

Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Celem nieodpłatnego przekazania urządzenia do oczyszczania powietrza jest wsparcie domów pomocy społecznej, w których przebywają głównie osoby z grupy największego ryzyka zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2). Dom Pomocy Społecznej w Wirowie dysponuje 104 miejscami i jest przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Władze Powiatu Sokołowskiego wraz z Dyrekcją Domu Pomocy Społecznej w Wirowie składają podziękowanie za okazaną pomoc i wsparcie rzeczowe, które przyczyni się do lepszego zabezpieczenia pensjonariuszy oraz pracowników DPS.