"Mazowiacy"

11 października gościliśmy Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca "Mazowiacy". Skład zespołu tworzą osoby niepełnosprawne wspomagane przez wolontariuszy.  Grupa taneczna zaprezentowała bogatą wiązankę tańców ludowych z różnych stron Polski, zaś grupa chóralna wielogłosowe pieśni i piosenki ludowe z różnych zakątków kraju.